Tabor, upravljanje

kot si ga zaslužite.

V kolikor iščete zanesljivega upravnika, nas kontaktirajte in dogovorili se bomo za osebno predstavitev.

Kontaktirajte nas

POSEBNO OBVESTILO

Pojasnilo glede dviga cen energentov s strani dobaviteljev

Kot upravnik v razmerjih glede dobave energentov v stavbah v etažni lastnini nastopamo zgolj kot pooblaščenec etažnih lastnikov in nimamo možnosti oblikovanja pogojev na strani ponudnikov oz. dobaviteljev energentov. Kot je razvidno iz javnega poročanja, je dobava energentov že več mesecev soočena z ekstremnimi nihanji oz. z ekstremno rastjo cen na globalnem trgu energentov, kar se odraža tudi v visokih cenah s strani dobaviteljev.

Upravnik torej nima nikakršnih vzvodov vplivanja na oblikovanje cene, niti odločanja pri špekulativnih nakupih energentov, saj ne nastopa na borzi trga energentov, kar lahko počno zgolj dobavitelji. Kot pooblaščenec etažnih lastnikov smo povsem odvisni od ponudbe dobaviteljev, katere lahko zgolj sprejmemo ali zavrnemo, medtem ko dobavitelji pri postavljanju pogojev dobave, med drugim tudi npr. pri odrekanju pravice gospodinjskega odjema energenta etažnim lastnikom v večstanovanjskih stavbah, delujejo enotno ali pa ponudb v trenutno zaostrenih razmerah visokih nihanj cen energentov ne želijo poslati.

 

Glede na zgoraj predstavljeno, še naprej v imenu množice etažnih lastnikov v gospodinjstvih večstanovanjskih stavb, apeliramo na posamezne dobavitelje in tudi državo, da naj se spoštujejo predpisi, predvsem pa določila v slednjih, ki ščitijo ranljive odjemalce, med katere vsekakor spadajo tudi gospodinjstva v večstanovanjskih stavbah in se jih v tem trenutku obravnava neenakopravno v primerjavi z ostalimi gospodinjstvi. Slednja prizadevanja se vodijo tako samostojno kot tudi preko Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS.

 

V skladu z vsemi zgoraj izpostavljenimi dejstvi v prvi vrsti pričakujemo predvsem ustrezen odziv in ukrepanje države, ki ima na tem področju pristojnosti, da vpliva na politiko na strani dobaviteljev ter tako razreši situacijo z razbremenitvijo skupin, ki jih trenutna draginja pri dobavi energentov najbolj prizadene. Do takrat pa bomo kot pooblaščenec etažnih lastnikov, slednjim še naprej stali ob strani in si prizadevali za spoštovanje njihovih interesov tako s strani dobaviteljev kot tudi same države.

Vi ustvarjate, mi upravljamo

Vsi si želimo, da bi imeli poleg kopice vsakdanjih obveznosti, ko pridemo po napornem dnevu v zavetje svojega doma, urejeno in mirno okolje. V večstanovanjskih stavbah pa se velikokrat zgodi, da so vprašanja kot so: kdo bo skrbel za okolico stavbe, čistil skupne prostore, izvajal popravila, nedorečena. Živimo v času, ko ravno le-tega primanjkuje oz. je čedalje bolj dragocen - upravniki večstanovanjskih stavb pa smo tisti, ki ta čas unovčimo in ovrednotimo namesto vas! 

Zaradi obsega opravil, na katere mora biti pozoren vsak lastnik, vam podjetje Tabor upravljanje in vzdrževanje d.o.o., nudi operativno vodenje stavb, da se vedno lahko obrnete zgolj na pooblaščeno osebo, ki vam zadeve samostojno ureja z ostalimi podizvajalci ter koordinira in nadzoruje njihovo delo. 

Več

EKO UPRAVLJANJE

Eno izmed naših vodil upravljanja so tudi skrb za okolje in prostor, optimizacija stroškov, katero dosegamo tudi z delnimi ali celovitimi energetskimi prenovami. 


V sklopu tega vam lahko v celoti brezplačno uredimo tudi pridobitev sredstev iz EKO sklada. 

Eko upravljanje

Naše dejavnosti

Upravljanje

Upravljanje

Vzdrževanje

Vzdrževanje

čiščenje

Čiščenje

KJE DELUJEMO?

  • Ljubljana z okolico
  • Maribor z okolico
  • Notranjska
  • Primorska
Več

Pričakovanja glede upravnika so na vašem objektu verjetno sledeča:

Ureditev neurejenih zadev in razmerij iz preteklosti

Ureditev neurejenih zadev in razmerij iz preteklosti

Tekoče upravljanje in vzdrževanje

Tekoče upravljanje in vzdrževanje

Razvoj stavbe in investicije

Razvoj stavbe in investicije

Zagotavljanje visoke kakovosti bivanja

Zagotavljanje visoke kakovosti bivanja

V kolikor iščete zanesljivega upravnika, nas kontaktirajte in dogovorili se bomo za osebno predstavitev.

Hramba podatkov

Zaradi novih predpisov o varovanju podatkov (GDPR), vam bomo naša sporočila smeli pošiljati le, če nam za to podate svoje soglasje.

Ker želimo z vami ostati povezani, vas prosimo, da soglasje za hrambo podatkov potrdite.

Več o ravnanju s podatki lahko izveste direktno od naše pooblaščene osebe za varovanje podatkov.

Mnenja strank

"Upravniki niso le nujno zlo večstanovanjskih stavb, temveč predstavljajo povezavo do najrazličnejših storitev in odnosov."

B.K. 

"Dobri predlogi in rešitve proaktivnega upravnika  se odražajo tudi na medsebojnih sosedskih odnosih in sprejemanju ključnih odločitev glede urejanja bivalnega okolja."

M.G.