Ljubljana z okolico

Poslovne stavbe

 • Ljubljana Center: Situla, Nebotičnik (Štefanova 1, 3, 5), Bavarski dvor (Slovenska 50, 54, 56, 58), TPC Ledina, Rezidenca (Šmartinska 53)
 • Ljubljana Bežigrad: PC Brinje, Železna cesta 14
 • Ljubljana Črnuče: PC Promont
 • Ljubljana Trzin: Špruha 19
 • Ljubljana Šiška: Modra hiša, PC Stegne 
 • Ljubljana Vič: Tržaška 118 in 132
 • Ljubljana Moste: PC Feniks 
 • Domžale: MGC Bistrica (poslovno-stanovanjska stavba)

Stanovanjske stavbe

 • Vrhnika: soseska Zlatica; Kamnik: Ljubljanska 33a in 33b; Medvode: Soseska Na klancu; Mengeš: SPO Lovec; Tacen: Tacenske brzice; Srednje Gameljne 68,69,70; Grosuplje: Malo Mlačevo 43-50, Brezje pri Grosupljem 70, 71, 82, 83; Tomišelj 50-65 in 76-91
 • Ljubljana: Trnovski pristan 22; Mestni trg 19; Zelena pot 20-32; Tržaška cesta 10a, 12, 14 in 78 (Plavi vrtec); Cesta Dolomitskega odreda 6, Pokljukarjeva 61; Lepodvorska 26; Česnikova 2,4,6,8,10; Kumrovška 11,13,15; Na Jami 11; Sketova ulica 5; Maistrova 8; Prisojna ulica 5;  Mesarska 4; Trtnikova 8; Tržaška 259, Brdnikova 60, Trg Mladinskih delovnih brigad 11

Operativni upravniki

Ivo Čuden- tel.:  01 300 25 20 upravljanje.tabor1@tabor.si

Čedo Božić - tel.: 01 300 25 15 upravljanje.tabor2@tabor.si

Tomaž Žorž - tel.:  01 300 25 20 tomaz.zorz@tabor.si

Zdravko Tesla - tel.:  01 300 25 09 zdravko.tesla@tabor.si

Mateja Vukovič (vodja)- tel: 01 300 25 22 mateja.vukovic@tabor.si

Obračunski referenti

Uradne ure za osebne obiske med delovniki so od ponedeljka do petka od 10. do 11.30 ure. Predhodna najava je obvezna. 

Ivica Selan - tel.: 01 300 25 06 ivica.selan@tabor.si

Sabina Smerkolj - tel.: 01 300 25 06 sabina.smerkolj@tabor.si

Jana Bergant - tel.: 01 300 25 07 jana.bergant@tabor.si

Nevenka Kruh - tel.: 01 300 25 07 nevenka.kruh@tabor.si

RAČUNOVODSTVO

Uradne ure za osebne obiske med delovniki so od ponedeljka do petka od 10. do 11.30 ure. Predhodna najava je obvezna. 

Centrala - tel.: 01 300 25 04

Andreja Zajc (vodja) - tel.: 01 300 25 05 andreja.zajc@tabor.si

Maribor z okolico

Poslovne stavbe

 • Maribor: PC Betnava
 • Pobrežje: PC Železnikova 4
 • Mariborska tržnica - Vodnikov trg 7

Stanovanjske stavbe

 • Maribor:  Ulica Eve Lovše 6, 8, 10-14, 18; Ljubljanska ulica 85-95

Operativni upravniki

Robert Koziker (upravljanje) - tel.: 05 906 65 99 upravljanje.maribor@tabor.si


Obračunski referenti

Uradne ure so od ponedeljka do petka od 10. do 11.30 ure po telefonu ali elektronski pošti.

Jana Bergant - tel.: 01 300 25 07 jana.bergant@tabor.si

Sabina Smerkolj - tel.: 01 300 25 06; 059 039 536  sabina.smerkolj@tabor.si

RAČUNOVODSTVO

Uradne ure so od ponedeljka do petka od 10. do 11.30 ure po telefonu ali elektronski pošti.

Centrala - tel.: 01 300 25 38

Andreja Zajc (vodja) - tel.: 01 300 25 38 andreja.zajc@tabor.si

NOTRANJSKA

Poslovne stavbe

 • Postojna: Ljubljanska 5a

Stanovanjske stavbe

 • Postojna: Kidričevo naselje 25, 22; Kolodvorska 1a in 7; Ljubljanska 9; Titov trg 3; Vojkova 21 - 23; Volaričeva 4; Notranjska 1 in 1a; Jenkova 16, 18, 20; Kajuhova 5; Cesta v staro vas 1 in 3, Zeleni biser 4, 6, 11
 • Pivka: Vilharjeva 11, 13, 19 in 21; Pod zavrtnice 9; Planina 169, Dolnja Košana 8, Ulica padlih borcev 12, 12a, in 26; Ulica 25 maja 20a
 • Cerknica: Ulica za vrtovi 1-7

Operativni upravniki

Dejan Radič - tel.:  05 726 13 21 dejan.radic@tabor.si

Miloš Barbiš - tel.: 05 726 13 21 milos.barbis@tabor.si


Obračunski referenti

Uradne ure za osebne obiske od ponedeljka do petka od 10. do 11.30 ure. Predhodna najava je obvezna. 

Helena Stegel - tel.: 05 726 13 21 helena.stegel@tabor.si

Suzana Šantej - tel.: 05 726 13 21 suzana.santej@tabor.si

RAČUNOVODSTVO

Uradne ure za osebne obiske med delovniki so od ponedeljka do petka od 10. in 11.30 ure. Predhodna najava je obvezna. 

Centrala - tel.: 01 300 25 38

Andreja Zajc (vodja) - tel.: 01 300 25 38 andreja.zajc@tabor.si

PRIMORSKA

Poslovne stavbe

 • Koper: Rotonda, Ankaranska cesta 7;  Barka, Ferrarska cesta 30

Stanovanjske stavbe

 • Izola: Južna cesta 93, Partizanska ulica 5; Sežana: Kosovelova 4; Koper:  »VILA FARAON", Cesta na Markovec 1 in 15, Trg Brolo 2, Prisoje 9a, Glagoljaška 1; Ankaran: Pot na Brido 8, 8a in 8d; Regentova 2a in 2b; Sp. Škofije: Sp. Škofije 207; Portorož:  Seča 131, Stopniška pot 1a in 3

Operativni upravniki

Frederik Tuljak - tel.: 05 903 12 31; 05 726 13 21 frederik.tuljak@tabor.si

Obračunski referenti

Uradne ure so od ponedeljka do petka od 10. do 11.30 ure po telefonu ali elektronski pošti.

RAČUNOVODSTVO

Uradne ure so od ponedeljka do petka od 10. do 11.30 ure po telefonu ali elektronski pošti.

Centrala - tel.: 01 300 25 38

Andreja Zajc (vodja) - tel.: 01 300 25 38 andreja.zajc@tabor.si